Sáng ngày 07/11/2017, ấp 3, xã Khánh Tiến, huyện U Minh tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2017. Đồng chí Đoàn Tấn Sỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh đã đến dự.

Đồng chí Đoàn Tấn Sỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh trao bằng khen của UBMTTQVN tỉnh cho đại diện cán bộ và nhân dân ấp 3, xã Khánh Tiến

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2017 tại ấp 3, xã Khánh Tiến, huyện U Minh thu hút đông đảo nhân dân tại địa phương đến tham dự và cổ vũ.  Phần hội được diễn ra với các trò chơi dân gian, phần lễ với việc ôn lại truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 87 năm qua, vị trí và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và báo cáo kết quả 01 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2017. Nhân dân biểu quyết thông qua các chỉ tiêu để thực hiện trong năm 2018 như: chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đóng góp 100% các loại quỹ, cấy lúa lấp vụ trên diện tích đất nuôi tôm đạt 100%; phấn đấu thu nhập bình quân đạt 41 triệu đồng/người/năm; trồng hoa màu, cây ăn trái, ít nhất 0,6 ha trên bờ bao; giảm 10 hộ nghèo; duy trì trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt 100%; xây dựng ít nhất 02 mô hình do Mặt trận chủ trì thực hiện để nhân rộng trong năm 2018; 90% hộ gia đình trồng hàng rào cây xanh, …

Dịp này, đã công bố Quyết định công nhận 199/242 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, đạt 81,8%, trong đó có 131 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa 03 năm trở lên. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao bằng khen cho cán bộ và nhân dân ấp 3, xã Khánh Tiến, huyện U Minh đã có thành tích thực hiện tốt 05 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Trọng Vy