Ngày 06/11/2019, ấp Tắc Thủ, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2019.

Trao Bằng khen cho tập thể đã có thành tích thực hiện tốt 05 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư tại ấp Tắc Thủ, xã Hồ Thị Kỷ được tổ chức phần lễ và phần hội. Năm qua, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân ấp Tắc Thủ đã thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Thường xuyên vận động nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo còn 20 hộ, giảm còn 11 hộ so với năm 2018; 98% nhà ở dân cư đạt cấp 4; trụ sở sinh hoạt văn hóa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cộng đồng; 99% gia đình thực hiện nếp sống văn minh; 98% hộ gia đình tham gia thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng kinh tế - xã hội ở cộng đồng; có 720/737 hộ gia đình có hố xử lý rác.

Dịp này, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Bằng khen Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho Ban công tác Mặt trận ấp Tắc Thủ, xã Hồ Thị Kỷ đã có thành tích thực hiện tốt 05 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019 và trao 5 suất quà  bằng tiền mặt cho đồng bào nghèo (500 đồng/suất) tại địa phương.

Trúc Hằng