Sáng ngày 06/11/2017, ấp Tân Bằng, xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2017. Đồng chí Dương Thu Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến dự.

Đồng chí Dương Thu Phương, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh trao bằng khen cho tập thể đạt thành tích.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư (Ngày hội) năm 2017 tại ấp Tân Bằng, xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời thu hút đông đảo nhân dân tại địa phương đến tham dự và cổ vũ.  Phần hội được diễn ra trước với các trò chơi dân gian như đập heo đất, ném trái chanh vào rổ, đổ nước vào chai. Phần lễ với việc ôn lại truyền thống của Ủy ban MTTQ Việt Nam 87 năm qua, vị trí và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và báo cáo kết quả 01 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2017. Nhân dân biểu quyết thông qua các chỉ tiêu để thực hiện trong năm 2018 như: vận động, đóng góp quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa đạt 100%; duy trì các mô hình sản xuất, làm ăn có hiệu quả. Công bố Quyết định công nhận 211/241 gia đình đạt chuẩn văn hóa, trong đó có 98 hộ đạt 03 năm liên tục.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao bằng khen cho Ban công tác Mặt trận ấp Tân Bằng, xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời đã có thành tích thực hiện tốt 05 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Trọng Vy