Sáng ngày 09/11/2017, ấp Tân Lợi B, xã Tạ An Khương Nam, huyện Đầm Dơi tổ chức Ngày hội trong không khí phấn khởi, đoàn kết.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao bằng khen cho đại diện Ban Công tác Mặt trận ấp Tân Lợi B

Ban Công tác Mặt trận ấp đã ôn lại truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 87 năm qua; đánh giá kết quả một năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn với một số kết quả nổi bật như có 154/184 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 83,69%, trong đó có 106 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa 03 năm liên tục; có 100% hộ gia đình sử dụng điện an toàn; 92% nhà ở dân cư đạt cấp 4; 92,4% người dân tham gia bảo hiểm y tế; hầu hết các hộ gia đình trên địa bàn trồng hàng rào, cây xanh, cây kiểng, đường làng ngỏ xóm xanh – sạch – đẹp làm cho bộ mặt nông thôn ngày thêm khởi sắc, ... Nhân dân trong ấp đã biểu quyết các chỉ tiêu thực hiện trong năm 2018, phấn đấu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần nhân dân trên địa bàn hơn nữa trong năm tới.

Tại Ngày hội, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao bằng khen cho Ban Công tác Mặt trận ấp Tân Lợi B, xã Tạ An Khương Nam, huyện Đầm Dơi đã có thành tích thực hiện tốt 05 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Trọng Vy