Ngày 06/11/2018, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phan Mộng Thành đã đến dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018 tại ấp Tân Thành, xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi.

Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Phan Mộng Thành trao bằng khen Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho đại diện Ban công tác Mặt trận ấp Tân Thành, xã Tân Duyệt

Ngày hội diễn ra 02 nội dung là phần lễ và phần hội. Phần hội với các trò chơi dân gian. Phần lễ đã ôn lại truyền thống 88 năm qua của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đánh giá kết quả một năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Năm qua, cộng đồng dân cư ấp Tân Thành, xã Tân Duyệt đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần nâng tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn văn hoá lên 80,92% (314/388 hộ), trong đó có 108 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa 03 năm liên tục. Toàn ấp có 100% lộ giao thông nông thôn được cứng hóa; 78% nhà ở dân cư đạt cấp 4; lao động trong độ tuổi có việc làm đạt 98%; vận động, hỗ trợ xây 01 căn nhà tình nghĩa và 04 căn nhà đại đoàn kết; hỗ trợ giảm 25 hộ nghèo và 07 hộ cận nghèo; có 318 hộ dân tham gia trồng cây xanh làm hàng rào, góp phần làm cho đường làng, ngõ xóm xanh – sạch – đẹp, bộ mặt nông thôn ngày thêm khởi sắc.

Thảo luận tại Ngày hội, cán bộ và nhân dân ấp Tân Thành, xã Tân Duyệt thảo luận, biểu quyết thống nhất nội dung, các tiêu chí để phấn đấu thực hiện trong năm tới như: Phấn đấu nâng cao thu nhập bình quân đầu người đạt 27 triệu đồng; trồng 30 ngàn cây; nâng đàn gia súc 250 con, gia cầm 2 ngàn con; bồi đắp lộ đất đen 1.500m tại tuyến Xóm Mới; hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa đạt 85%; hộ dân trồng hàng rào cây xanh đạt 70%; hộ dân có cột cờ kiểu mẫu, hố xử lý rác, ánh sáng đường quê trên 70%.

Dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phan Mộng Thành trao bằng khen Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho Ban công tác Mặt trận ấp Tân Thành, xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi đã có thành tích thực hiện tốt 05 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2018.

Trúc Hằng – Diễm My