“Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” | Toàn dân nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng chống, ứng phó với dịch Covid - 19 gây ra.

Danh sách ban thường trực

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau (nhiệm kỳ 2019 - 2024)
BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH CÀ MAU (NHIỆM KỲ 2014 – 2019)