Ngày 12/01/2016, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh phối hợp với Công ty cổ phần Xăng dầu - Dầu khí Vũng Tàu tổ chức lễ bàn giao 40 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn huyện U Minh.

Đại diện Công ty cổ phần Xăng dầu - Dầu khí Vũng Tàu trao tượng trưng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo.

40 căn nhà đại đoàn kết vừa được bàn giao cho hộ nghèo trên địa bàn huyện U Minh được xây dựng bán cơ bản, với tổng vốn đầu tư 1 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này do Công ty cổ phần Xăng dầu - Dầu khí Vũng Tàu tài trợ.

Năm 2015, Ủy ban MTTQVN tỉnh Cà Mau vận động Công ty cổ phần Xăng dầu - Dầu khí Vũng Tàu hỗ trợ 2 tỷ đồng để xây dựng 80 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, được phân bổ ở 21 xã, phường, thị trấn trên địa bàn các huyện U Minh, Đầm Dơi, Cái Nước, Trần Văn Thời, Ngọc Hiển và thành phố Cà Mau.

Dịp này, Công ty cổ phần Xăng dầu - Dầu khí Vũng Tàu còn trao 10 suất quà cho gia đình chính sách trên địa bàn huyện U Minh.

Mai Thành