Sáng ngày 22/5/2014, Ủy ban MTTQVN tỉnh phối hợp với Viễn thông Cà Mau tổ chức lễ bàn giao 500 tấm bảng ghi 5 nội dung cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" cho Ủy ban MTTQVN các huyện, thành phố và 23 xã điểm chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh và các huyện, thành phố Cà Mau.

Bàn giao bảng tuyên truyền cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" cho đại diện các huyện, thành phố Cà Mau.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Cà Mau Phan Mộng Thành ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của Viễn thông Cà Mau trong công tác an sinh xã hội. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự đồng hành của Viễn thông Cà Mau, chung tay cùng tỉnh nhà đẩy mạnh thực hiện các chương trình an sinh xã hội, góp phần xây dựng nông thôn Cà Mau ngày càng phát triển.

Như vậy, đến nay Viễn thông Cà Mau đã trao 500 tấm trên tổng số 1.000 tấm bảng tuyên truyền cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" đã đăng ký hỗ trợ cho Ủy ban MTTQVN tỉnh Cà Mau.

Nhân dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Cà Mau bàn giao 98.000 bản đăng ký chấp hành pháp luật (giai đoạn 2012 – 2016) đến Ủy ban MTTQVN các cấp để trao lại cho nhân dân trong tỉnh tự nguyện đăng ký chấp hành pháp luật./.

Mai Thành