1

Ông

Lê Dũng

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,  Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch

2

Trương Linh Phượng

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực

3

Ông

Phan Mộng Thành

Phó Chủ tịch

4

Dương Thu Hiền

Phó Chủ tịch

5

Ông

Dương Thành Công

Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật

6

Ông

Lâm Văn Đoàn

Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Tuyên giáo

7

Ông

Quan Văn Thắng

Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Phong trào

8

Ông

Nguyễn Minh Trí

Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng