Chiều ngày 26/7/2018, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đoàn Tấn Sỹ chủ trì phối hợp với các ngành liên quan tổ chức họp định kỳ với Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh nhằm trao đổi về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình đạo sự những tháng cuối năm 2018.

Đại biểu tham dự buổi trao đổi, làm việc

Tại buổi làm việc, Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh trao đổi những kết quả đã đạt được 6 tháng đầu năm và chương trình đạo sự của Ban Đại điện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh 6 tháng cuối năm 2018.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đoàn Tấn Sỹ ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Ban Đại điện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh đã đạt được. Nhất là bà con tín đồ an tâm tu học, lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và công tác an sinh xã hội, từ thiện xã hội. Trao đổi, trong những tháng cuối năm 2018 cần thực hiện tốt hơn tuyên truyền, vận động tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình an sinh xã hội; công tác giảm nghèo bền vững do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động; nâng cao ý thức đấu tranh phòng, chống kẻ xấu lợi dụng dân tộc - tôn giáo gây rối làm mất an ninh trật tự và chia rẽ khối Đại đoàn kết dân tộc. Qua đó, góp phần xây dựng quê hương Cà Mau ngày thêm khởi sắc.

Trọng Vy