Chiều ngày 26/9/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Hội đồng Giáo dục kiến thức quốc phòng an ninh tỉnh phối hợp tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc các tôn giáo năm 2019. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Hiền đã đến dự.

Đại biểu tham dự lớp tập huấn

Lớp bồi dưỡng giúp các chức sắc tôn giáo làm tốt công tác tuyên truyền đến tín đồ, khơi dậy truyền thống đoàn kết, đi đầu trong phong trào thi đua yêu nước; vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới; xóa đói giảm nghèo; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và các hoạt động từ thiện nhân đạo. Đồng thời, xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh, tốt đời đẹp đạo; tạo nên sức mạnh tổng hợp trong quá trình xây dựng và phát triển tỉnh Cà Mau ngày càng giàu đẹp, văn minh hơn.

Kết thúc khóa bồi dưỡng, Ban Tổ chức lớp đã trao Giấy chứng nhận cho 97 chức sắc đã hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2019 .

Trúc Hằng