Vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trần Thới, huyện Cái Nước tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đây là đơn vị đầu tiên được Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm trước khi triển khai đại hội MTTQ các xã, thị trấn còn lại trong huyện. Dự đại hội có lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, ngành cấp huyện, các đồng chí trong ban chỉ đạo đại hội và diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, đại diện lãnh đạo các ngành xã Trần Thới...cùng 80/81 đại biểu chính thức được triệu tập về dự đại hội.

Bí thư Huyện ủy Cái Nước Dương Văn Thắng phát biểu tại Đại hội

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cùng các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo của xã, ban vận động các ấp  đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động như: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, xây dựng gia đình văn hoá, ấp, khóm văn hóa, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông,…. Kết quả đến nay có 2.745/3.015 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, chiếm 91,04%; Trong đó, số hộ gia đình được công nhận đạt chuẩn văn hóa liên tục từ 03 năm trở lên 2.158 hộ, chiếm 71,51 %; có 10/12 ấp đạt chuẩn văn hóa, chiếm 83,33%; 08/12 ấp có trụ sở sinh hoạt đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, chiếm 66,67%. Hiện nay xã đã đạt 14/19 tiêu chí  về xây dựng nông thôn mới.

Công tác xây dựng và nhân rộng mô hình do Mặt trận chủ trì và thực hiện luôn được chú trọng và mang lại hiệu quả khá tốt. Hiện nay toàn xã đã xây dựng được 12 mô hình do Mặt trận chủ trì và nhân rộng: Trong đó có 07 mô hình về “Xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp’’ với tổng chiều dài là 4.359 mét  có 91 hộ tham gia thực hiện; có 02 mô hình về phát triển kinh tế với diện tích 0,9 ha, có 06 hộ thực hiện; có 02 mô hình “Ánh sáng an ninh’’ với tổng chiều dài là 2.200 mét và có 55 hộ tham gia thực hiện, có 01 mô hình về bảo vệ môi trường với chiều dài 1.000 mét và có 174 hộ tham gia thực hiện.

Công tác vận động quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội luôn được Mặt trận Tổ quốc và các ngành, các ấp trong xã quan tâm thực hiện khá tốt. Trong nhiệm kỳ vận động được 300 triệu đồng tiền mặt, 41 căn nhà cho người nghèo, 23 cây cầu bê tông, 2.200 mét lộ giao thông nông thôn bằng bê tông, khoan 18 giếng nước, 1.720 suất quà với tổng trị giá hơn 14 tỷ 660 triệu đồng, hỗ trợ, giúp đỡ 26 hộ nghèo, 10 cận nghèo có điều kiện thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống. Hiện nay toàn xã còn 63 hộ nghèo, chiếm 2,09% và 31 hộ cận nghèo, chiếm 1,03%.

Với tinh thần: “Đoàn kết – Dân chủ - Đồng thuận – Phát triển”, Đại hội MTTQ Việt Nam xã, nhiệm kỳ 2019-2024 đề ra 5 chương trình hành động và hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trần Thới gồm 31 thành viên và 10 đại biểu đi dự đại hội cấp trên./.  

Cẩm Tú