Sáng ngày 28/3/2018, Ban Thường Trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Hội đồng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật huyện Cái Nước tổ chức Hội nghị triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản có liên quan cho Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 11 xã, thị trấn, Trưởng ban Công tác Mặt trận 93 ấp, khóm và 23 vị đại diện các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện.

Quang cảnh đại biểu tham dự hội nghị

Trong thời gian 01 buổi các đại biểu tham dự hội nghị đã được đồng chí Lưu Minh Định, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, báo cáo viên cấp huyện triển khai các nội dung cơ bản về: Quan điểm chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác tín ngưỡng, tôn giáo; Một số vấn đề mới về công tác tín ngưỡng, tôn giáo và những điểm mới của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; những nội dung cơ bản Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Thông qua hội nghị nhằm quán triệt các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà Nước về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời phổ biến, hướng dẫn các văn bản pháp luật, thủ tục hành chính về tín ngưỡng, tôn giáo đến cán bộ làm công tác Mặt trận ở cấp xã, ấp, khóm và các chức sắc, chức việc trên địa bàn huyện. Từ đó tăng cường phương pháp giải quyết tốt các vấn đề về tín ngưỡng, tôn giáo nảy sinh ở cộng đồng dân cư,  nêu cao tinh thần cảnh giác với các hoạt động  trái với pháp luật Nhà Nước về tín ngưỡng, tôn giáo, gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội tại địa phương.

Cẩm Tú