Đoàn đã khảo sát thực tế một hộ bị thiệt hại trên địa bàn xã Khánh Tiến, huyện U Minh. Tại các điểm đến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lê Dũng đã ân cần thăm hỏi các hộ gia đình bị lốc xoáy gây thiệt, đồng thời động viên gia đình nhanh chóng khắc phục những khó khăn trước mắt, sớm ổn định cuộc sống.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lê Dũng trao, hỗ trợ 01 triệu đồng/hộ đối với 07 hộ có nhà bị sập hoàn toàn, 5 trăm ngàn đồng/hộ đối với 09 hộ có nhà bị tốc máy, tổng số tiền trên 12,5 triệu đồng.

Trọng Vy