Chiều ngày 11/4/2017, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Dũng đến thăm, chúc mừng Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Cà Mau nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2017 của đồng bào Khmer.
 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Dũng tặng quà cho Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Cà Mau.


Thay mặt Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Cà Mau, Chư tăng, Phật tử Chùa Monivongsa, Hòa thượng Thạch Hà, Hội trưởng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Cà Mau báo cáo tình hình hoạt động của hội. Năm qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyến trong tỉnh tạo điều kiện thuận lợi để Hội hoạt động và phát triển với tôn chỉ “Tốt đời, đẹp đạo” và theo quy định pháp luật.  Đảng và Nhà nước đã tích cực quan tâm đến đời sống của đồng bào Khmer như đầu tư xây dựng các công trình cầu, lộ giao thông nông thôn, lưới điện, cho vay vốn ưu đãi, hỗ trợ về nhà ở, đất ở, đất sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm… Từ đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào Khmer, nâng cao lòng tin của bà con vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Dũng biểu dương những kết quả mà Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Cà Mau cũng như các tăng ni, phật tử và đồng bào Khmer đã đạt được. Đồng thời, gửi lời chúc đến toàn thể các vị sư sãi, cán bộ, chiến sĩ và đồng bào Khmer trong tỉnh năm mới sức khỏe, hạnh phúc, đoàn kết và phát triển; mong muốn quý vị sư sãi, cán bộ, chiến sĩ và đồng bào Khmer trong tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, hăng hái thi đua học tập, lao động sản xuất, phát triển kinh tế, chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, giảm nghèo bền vững; giữ vững độc lập dân tộc, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Mai Thành