Chiều ngày 02/10/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức công bố Quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn Dân chủ - Pháp luật và Văn hóa – Xã hội Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trương Linh Phượng; các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phan Mộng Thành và Dương Thu Hiền đã đến dự.

Trao Quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn Dân chủ - Pháp luật và Văn hóa – Xã hội Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Theo đó, Hội đồng Tư vấn Dân chủ - Pháp luật và Văn hóa – Xã hội Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 07 thành viên do đồng chí Đoàn Tấn Sỹ, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Chủ nhiệm Hội đồng. Còn lại 02 Phó Chủ nhiệm và thành viên Hội đồng Tư vấn gồm các vị nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nguyên Tỉnh ủy viên, chuyên gia, người làm công tác liên quan đến nội dung hoạt động lĩnh vực Dân chủ - Pháp luật và Văn hóa – Xã hội. Hội đồng Tư vấn Dân chủ - Pháp luật và Văn hóa – Xã hội Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 là tổ chức hoạt động không chuyên trách của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có nhiệm vụ thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ chức tư vấn do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành như: Nghiên cứu về chính sách, pháp luật; kế hoạch, chương trình, dự án, đề án được Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và cấp ủy đảng, chính quyền địa phương gửi xin ý kiến góp ý chuẩn bị ban hành hoặc đã và đang thực hiện có liên quan đến quốc kế, dân sinh mà Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp cần đề xuất xem xét, kiến nghị nhằm bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với thực tiễn cuộc sống. Nghiên cứu, đề xuất ý kiến về những nội dung có liên quan đến nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam do Luật MTTQ Việt Nam, Điều lệ MTTQ Việt Nam quy định, nhằm đưa hoạt động của MTTQ Việt Nam ngày càng có kết quả, góp phần nâng cao vị trí và vai trò của MTTQ Việt Nam. Nghiên cứu, tập họp ý kiến, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn để tham mưu cho Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam cùng cấp kịp thời xử lý, giải quyết.

Phát biểu tại buổi công bố Quyết định, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trương Linh Phượng mong muốn thời gian tới Hội đồng hoạt động hiệu quả, dành nhiều thời gian, kinh nghiệm công tác, nghiên cứu, đề xuất các ý kiến về các nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp; tham gia các đoàn giám sát, công tác phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhằm đưa hoạt động của Mặt trận ngày thêm hiệu quả, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Mặt trận các cấp trong tỉnh. Trên cơ sở thành lập Hội đồng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh sẻ xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn để làm cơ sở cho Hội đồng hoạt động. Các thành viên tham gia Hội đồng Tư vấn đảm bảo hoạt động theo tiêu chí của Hướng dẫn số 94/HD-MTTW-BTT ngày 30/11/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Trúc Hằng