Chiều 04/7/2017, Công đoàn cơ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Lê Dũng đã đến dự.

Nhiệm kỳ 2012 – 2017, Công đoàn cơ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau có 23 đồng chí, hầu hết công đoàn viên có tư tưởng ổn định, có kinh nghiệm thực tiễn, tiếp cận cơ sở và làm tốt công tác dân vận. Ban Chấp hành công đoàn thường xuyên tham mưu cho chi ủy phối hợp với thủ trưởng cơ quan giải quyết chính sách về cán bộ, công chức và người lao động đúng quy định; các chương trình phối với giữa công đoàn với thủ trưởng cơ quan về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được quan tâm ký kết, triển khai thực hiện. Quan tâm quán triệt, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng chăm bồi, phát triển đạt 350% so với chỉ tiêu đề ra, góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Từ sự đoàn kết, nỗ lực trong công tác, cán bộ, công đoàn viên đã được các cơ quan ở Trung ương, địa phương ghi nhận, biểu dương những đóng góp bằng các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng, riêng cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã được tặng 01 Cờ Thi đua và 05 Bằng khen của Thủ tướng chính phủ.

Để tiếp tục kế thừa, phát huy những kết quả đạt được và kinh nghiệm hoạt động nhiệm kỳ trước, Công đoàn cơ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2017 – 2022 lấy khẩu hiệu hành động “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, đề ra 07 chỉ tiêu trực tiếp và 03 chỉ tiêu phối hợp để triển khai công đoàn viên cơ quan phấn đấu thực hiện.

Đại hội biểu quyết thông qua văn kiện Đại hội; tiến hành bầu và có 05 đồng chí được trúng cử vào Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022; 01 đồng chí chính thức và 01 đồng chí dự khuyết dự đại hội cấp trên. Đây là Đại hội được Công đoàn viên chức tỉnh chọn làm đại hội điểm, nhằm giúp cho các Công đoàn cơ sở trực thuộc rút kinh nghiệm về chỉ đạo đại hội ở đơn vị mình.

Mai Thành