Sáng ngày 15/5/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đầm Dơi tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đầm Dơi lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đoàn Tấn Sỹ đã đến dự.

Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đầm Dơi nhiệm kỳ 2019 – 2024 ra mắt Đại hội.

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp trên địa bàn huyện Đầm Dơi đã tích cực thực hiện nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả khả quan như Tích cực đổi mới công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân; Các phong trào thi đua yêu nước hướng vào huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tầng lớp nhân dân, lực lượng xã hội; Công tác phối hợp giám sát, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, có nhiều đổi mới và thực hiện có hiệu quả; Công tác an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo và các đối tượng khó khăn trên địa bàn được quan tâm thực hiện. Thông qua các hình thức đã tuyên truyền 15.000 cuộc, có gần 300 ngàn lượt người tham dự. Vận động tiền mặt, ngày công lao động và các loại hỗ trợ khác quy ra tiền được hơn 40 tỷ đồng, xây cất mới trên 1.000 căn nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ sửa chữa 180 căn nhà; xây dựng 270 cây cầu bê tông và 468 giếng nước; vận động cứu trợ được 785 triệu đồng; tổ chức thăm viếng và tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo và đồng bào tôn giáo, dân tộc các hoạt động nhân đạo, từ thiện khác trị giá hơn 20 tỷ đồng. Hoạt động thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng chuyển biến tích cực, giám sát được 385 cuộc, góp phần quan trọng trong việc phòng ngừa, phát hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí tại địa phương.

Đại hội đã thống nhất hiệp thương cử 65 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024, số lượng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện là 05 người, ông Trần Quốc Đoàn tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ mới.

Trúc Hằng