Sáng ngày 22/5/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Trần Văn Thời tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Phương đã đến dự.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Phương phát biểu chỉ đạo Đại hội

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện có sự đổi mới về nội dung, cách thức tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; chú trọng phối hợp với các tổ chức thành viên, cơ quan chức năng tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chương trình hành động đã đề ra được triển khai khá toàn diện. Từ đó vai trò, vị trí của Mặt trận được nâng lên; các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận phát động đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân. Việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được phát huy. Thông qua các hình thức đã tuyên truyền 1.100 cuộc thu hút 55.000 lượt người tham dự; vận động kiều bào đóng góp trên 900 triệu đồng. Năm 2017 – 2018, đã phát động chủ trì xây dựng được 267 mô hình và phối hợp thực hiện 543 mô hình. Tổ chức 14 phiên chợ hàng Việt về nông thôn, 03 chuyến hàng lưu động thu hút 88.750 lượt người đến tham quan mua sắm. Quỹ “Vì người nghèo” huy động đóng góp 45,2 tỷ đồng để cấp quà, xây nhà ở cho đồng bào nghèo, cận nghèo và xây dựng cầu giao thông nông thôn,…

Đại hội đã thống nhất hiệp thương cử 47 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024, số lượng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện là 04 người, ông Trần Sử Ký tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ mới.

Trúc Hằng