Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Sáng ngày 19/7/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tham dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải; Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện; Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Hiến, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Trần Phương Thế, cùng 245 đại biểu chính thức.

Đoàn chủ tịch tại Đại hội

Đại hội đã thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014 - 2019 và Chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024; Báo cáo kiểm điểm của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2014 - 2019; Báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp cho dự thảo Văn kiện Đại hội, sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam.

Nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp tỉnh Cà Mau đã vận động được trên 311,2 tỷ đồng Quỹ “Vì người nghèo”, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 3.125 căn nhà “Đại đoàn kết”, năm 2018, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã trực tiếp giúp đỡ 3.112 hộ thoát nghèo; Quỹ Cứu trợ tỉnh đã vận động được trên 11,2 tỷ đồng; vận động được trên 60,2 tỷ đồng quỹ đền ơn đáp nghĩa; xây dựng và sửa chữa 2.593 căn nhà tình nghĩa.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã chủ trì giám sát 317 cuộc trên các lĩnh vực về thực hiện xây dựng xã nông thôn mới; xây dựng và phát huy thiết chế văn hóa; giảm nghèo bền vững… hơn 10 ngàn công trình, vụ việc được giám sát; hoà giải thành hơn 10 ngàn vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân và còn nhiều kết quả nổi bật khác như trong báo cáo chính trị và các tham luận tại đại hội đã thể hiện sinh động, toàn diện kết quả các mặt công tác của MTTQ, các tổ chức thành viên trong tỉnh nhiệm kỳ qua...

Ghi nhận về đóng góp của hệ thống Mặt trận các cấp trong hệ thống chính trị của tỉnh nhà thời gian qua, Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Dương Thanh Bình nhìn nhận: “Phát huy truyền thống vẻ vang, trong nhiệm kỳ qua các cấp Mặt trận trong tỉnh đã nổ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, đa dạng hoá hình thức tập hợp, mở rộng khối đại đoàn kết; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức đồng lòng, vượt qua khó khăn, thách thức; phát động và tham gia thực hiện tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nổi bật là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, giảm nghèo bền vững, đã trở thành phong trào thi đua thường xuyên sôi nổi ở từng khu dân cư, từng hộ gia đình,… 

Đại hội đã hiệp thương thống nhất giới thiệu 78 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024; 8 thành viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX. Ông Lê Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tái giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội cũng hiệp thương cử Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX gồm 7 thành viên.

Một số hoạt hình ảnh tại tại Đại hội:

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tặng quà lưu niệm chúc mừng Đại hội.

Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Dương Thanh Bình phát biểu tại Đại hội. 

Đại biểu tham dự Đại hội

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại Đại hội

Mai Thành