Sáng ngày 05/6/2020, Chi bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Đại hội đảng viên Chi bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Dũng và Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Dân Chính Đảng tỉnh Quách Hoàng Hổ đã đến dự.

Đảng viên Chi bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

Nhiệm kỳ qua, Chi ủy Chi bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động bằng việc nâng cao chất lượng sinh hoạt lệ hàng tháng, xem việc sinh hoạt lệ là nguyên tắc, là ý thức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm của mỗi đảng viên; luôn quan tâm lãnh đạo tốt công tác chính trị tư tưởng, đề ra nhiều giải pháp tuyên truyền, giáo dục, học tập, quán triệt chủ trương, nghị quyết của các cấp ủy Đảng, Hiến pháp, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đến toàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động cơ quan. Phối hợp với cơ quan sắp xép, quy hoạch, rà soát, bổ sung quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ; động viên đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ, chú trọng chất lượng phê bình và tự phê bình; quan tâm, tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể cơ quan hoạt động, …

Với chủ đề Đoàn kết – Dân chủ - Đồng thuận – Phát triển, Đại hội đã thống nhất đề ra các chỉ tiêu cụ thể để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 như: có 100% cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo Kế hoạch cấp trên; 100% đảng viên đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm túc sinh hoạt lệ, sinh hoạt chuyên đề theo quy định; 100% đảng viên được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới theo quy định; phấn đấu kết nạp mới ít nhất 02 đảng viên; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cơ quan,…

Ban Chấp hành Chi bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội và chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo

Đại hội đã bầu ra 03 đồng chí Ban Chấp hành Chi bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Dương Thu Hiền được bầu làm Bí thư Chi bộ.

Trúc Hằng