Sáng ngày 18/9/2020, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Đại hội thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2020 – 2025 bằng hình thức trực tuyến. Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, các cụ, các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng 180 đại biểu là điển hình tiên tiến được biểu dương tại Đại hội và hơn 1.500 đại biểu ở 64 điểm cầu trong cả nước. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Hiền chủ trì tại điểm cầu tỉnh Cà Mau.

 

Trao bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho 02 cá nhân thuộc tỉnh Cà Mau có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020.

Trong 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam góp phần to lớn vào việc huy động sức mạnh của toàn dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo thành phong trào rộng rãi, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phong trào thi đua yêu nước của MTTQ Việt Nam các cấp đã bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân để triển khai thực hiện. Phát huy kinh nghiệm, tâm huyết, trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của đội ngũ cán bộ Mặt trận, đặc biệt là sự nhiệt tình, tận tụy với công việc của cán bộ ở cơ sở. Có nhiều việc mới, việc khó, nhưng với trách nhiệm, quyết tâm cao, Mặt trận các cấp đã chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền giải quyết thấu đáo. Ngày càng có nhiều tấm gương “người tốt, việc tốt”, những tấm gương “hy sinh thầm lặng mà cao cả” xuất hiện trên nhiều lĩnh vực, ở khắp các vùng miền trong cả nước”. Riêng ở tỉnh Cà Mau, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tăng cường công tác tuyên truyền, có hiệp thương phân công trách nhiệm, quan tâm đẩy mạnh công tác phối hợp, triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Qua đó, đã huy động sức mạnh của các tầng lớp nhân dân tham gia hăng hái thi đua, thực hiện góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tại Đại hội, đã trao tặng 01 Huân chương Lao động hạng Nhì, 42 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ và 136 Bằng khen Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho các điển hình tiên tiến tiêu biểu. Đại hội đã thông báo danh sách Đoàn đại biểu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X là 33 đại biểu.

Trúc Hằng