Ngày 08/11/2022, ấp Đồng Tâm A, xã Tân Duyệt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phan Mộng Thành, đông đảo cán bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đã đến dự.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phan Mộng Thành trao bằng khen cho tập thể có thành tích

Trong không khí tưng bừng, phấn khởi của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Cán bộ, chính quyền và nhân dân ấp Đồng Tâm A phấn khởi nhìn lại qua một năm thực hiện các phong trào, các cuộc vận động tại địa phương. Ban công tác Mặt trận và nhân dân ấp Đồng Tâm A đã đoàn kết hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội. Mô hình sáng, xanh, sạch, đẹp có 391 hộ thực hiện để trồng hàng rào cây xanh, cây kiểng trước sân nhà, cây xanh ven đường; xây dựng khu dân cư “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” có  29 hộ gia đình đăng ký thực hiện. Mô hình ánh sáng đường quê trong ấp có 301 hộ có trụ đèn theo mẫu và bóng đèn thắp sáng,…

Cán bộ, nhân dân tham gia trò chơi dân gian tại Ngày hội

Dịp này, cán bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn ấp biểu quyết, thống nhất các chỉ tiêu để cùng nhau thực hiện trong năm 2022 như: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Chi bộ về phát triển kinh tế, chỉ đạo sản xuất, vận động nhân dân và những hộ có điều kiện mạnh dạng đầu tư sản xuất theo mô hình nuôi tôm công nghiệp, nuôi tôm quảng canh cải tiến; nuôi tôm kết hợp với nuôi cua, cá năng suất đạt từ 800 kg/ha/năm. Giữ vững số diện tích cây kiểng và cây ăn trái,  rau màu các loại. Chăn nuôi gia súc phát triển 450 con, gia cầm 5.000 con. Nhà cơ bản, bán cơ bản đạt 80%. Thu nhập bình quân đầu người từ 52 triệu đồng/người/năm trở lên.  Phấn đấu có 94% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa. Phấn đấu trong năm thoát hộ nghèo 05 hộ. 100% trẻ em đều được đến trường. Phấn đấu đạt 85% trở lên hộ dân đều có thùng rác, hố rác và đổ rác đúng theo qui định.  Phấn đấu 100% hộ dân đều sử dụng nước sạch. Phấn đấu 100% hộ sử dụng điện an toàn. Vận động các nguồn quỹ đạt chỉ tiêu trên giao. Phấn đấu xây cất 01 căn nhà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đưa thanh niên đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự đúng qui định và đưa quân đạt chỉ tiêu. Tập trung vận động nhân dân ấp nhà thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy về việc xây dựng xã Tân Duyệt đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao bằng khen cho tập thể có thành tích qua một năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Trọng Vy