Vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đầm Dơi phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Tân Thuận tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cầu qua sông Gành Hào thuộc ấp Hòa Hải và ấp Lưu Hoa Thanh, xã Tân Thuận nối huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau với huyện Đông Hải, Bạc Liêu. Có 54 hộ dân đại diện ấp Hòa Hải và ấp Lưu Hoa Thanh, xã Tân Thuận đã đến dự.

54 hộ dân đại diện ấp Hòa Hải và ấp Lưu Hoa Thanh, xã Tân Thuận thống nhất cao việc thực hiện Dự án

Tại cuộc lấy ý kiến, đã triển khai cho nhân dân các Quyết định về Dự án đầu tư xây dựng cầu qua sông Gành Hào. Công trình có chiều dài 5,19km, chiều rộng mặt cắt ngang 9m. Thời gian thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2024. Qua việc triển khai các Quyết định liên quan về chủ trương thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cầu qua sông Gành Hào, 54 hộ dân đại diện ấp Hòa Hải và ấp Lưu Hoa Thanh, xã Tân Thuận thống nhất cao việc thực hiện Dự án, góp phần thuận tiện đi lại giữa nhân dân 02 tỉnh Bạc Liêu - Cà Mau.

Trên cơ sở việc đồng ý thực hiện của các hộ dân, các ngành liên quan sẽ tiến hành thực hiện các bước, quy trình tiếp theo để triển khai Dự án đầu tư xây dựng cầu qua sông Gành Hào.

Trọng Vy – Văn Chuộng