Sáng ngày 09/01/2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đầm Dơi tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2017, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến dự.

Quang cảnh hội nghị

Năm 2017, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong huyện tập trung triển khai tuyên truyền các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước kịp thời, các cuộc vận động, các chương trình phối hợp, các hoạt động nhân đạo từ thiện, an sinh xã hội được triển khai phong phú, sâu rộng; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội thực hiện khá tốt. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh’; việc xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến của Mặt trận được tập trung thực hiện; công tác phối hợp với các ngành tiếp tục thực hiện có hiệu quả và tạo chuyển biến tích cực. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được quan tâm, hướng đến khu dân cư; công tác thông tin, tuyên truyền, nắm bắt tình hình, phản ánh tâm tư, nguyện vọng các tầng lớp nhân dân kịp thời.

Kết quả, đã công nhận 28 mô hình do Mặt trận các cấp trong huyện chủ trì thực hiện; tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã Tạ An Khương được 1.472 hộ, đạt tỷ lệ 90% hộ đồng ý. Công nhận 29.729/41.510 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, tăng 2,5% so với năm 2016; toàn huyện có 69/139 ấp, khóm đạt chuẩn văn hóa, tăng 11 ấp so với năm 2016. Vận động đóng góp Quỹ ‘Vì người nghèo” trên 10 tỷ đồng, trong đó tiền mặt 2,6 tỷ đồng còn lại vật chất quy thành tiền; vận động cứu trợ thiên tai trên 70 triệu đồng; vận động trao 1.000 suất bảo hiểm cho người nghèo (30% thẻ); 5.000 suất quà, 6 tấn gạo, 25 suất học bổng; 82 xe lăn; 165 xe đạp; xây dựng 18 cây cầu giao thông nông thôn; 56 căn nhà Đại đoàn kết, khám chữa bệnh miễn phí cho trên 2.000 lượt người, …Tổ chức thành công 04 phiên chợ hàng Việt về nông thôn với 300 gian hàng tham gia, thu hút  hơn 7.000 lượt người tham quan, mua sắm; phối hợp, hướng dẫn tổ chức bầu thành công 139/139 Trưởng ấp, khóm nhiệm kỳ mới; Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát 64 công trình, đã kiến nghị chủ đầu tư điều chỉnh 03 công trình.

Trọng Vy