“Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” | Toàn dân nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng chống, ứng phó với dịch Covid - 19 gây ra.

Kiểm tra việc xây dựng, nhân rộng mô hình và công tác giảm nghèo bền vững năm 2019

Số hiệu:

1/KH-MTTQ-BTT

Ngày ban hành:

01/08/2019

Loại công báo:

Kế hoạch