“Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” | Toàn dân nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng chống, ứng phó với dịch Covid - 19 gây ra.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2020

Số hiệu:

7/KH-MTTQ-BTT

Ngày ban hành:

16/09/2019

Loại công báo:

Kế hoạch