“Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” | Toàn dân nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng chống, ứng phó với dịch Covid - 19 gây ra.

Lời kêu gọi toàn dân tham gia phòng, chống COVID - 19 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Số hiệu:

17/3/2020

Ngày ban hành:

17/03/2020

Loại công báo:

Công văn