“Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” | Toàn dân nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng chống, ứng phó với dịch Covid - 19 gây ra.

Hướng dẫn giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19

Số hiệu:

27/HD-MTTW-BTT

Ngày ban hành:

28/04/2020

Loại công báo:

Hướng dẫn