“Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” | Toàn dân nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng chống, ứng phó với dịch Covid - 19 gây ra.

V/v tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện các chương trình hỗ trợ người khó khăn do dịch bệnh Covid - 19 và hạn hán trên địa bàn tỉnh

Số hiệu:

1421-CV/TU

Ngày ban hành:

16/05/2020

Loại công báo:

Công văn