“Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” | Toàn dân nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng chống, ứng phó với dịch Covid - 19 gây ra.

V/v đăng tải thư ngỏ và thông tin các tổ chức và cá nhân đóng góp Quỹ "Vì người nghèo" năm 2022

Số hiệu:

1937/MTTQ-BTT

Ngày ban hành:

30/09/2022

Loại công báo:

Công văn