“Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” | Toàn dân nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng chống, ứng phó với dịch Covid - 19 gây ra.

Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022

Số hiệu:

184/KH-MTTQ-BTT

Ngày ban hành:

11/10/2022

Loại công báo:

Kế hoạch