“Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” | Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau!

V/v công khai Quỹ Vì người nghèo tỉnh

Số hiệu:

09-QĐ/BVĐ

Ngày ban hành:

29/03/2023

Loại công báo:

Quyết định