“Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” | Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau!

Phối hợp thực hiện Chương trình công tác phòng, chống các loại tội phạm, ma túy, mại dâm, AIDS, mua bán người và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023

Số hiệu:

229/KH-MTTQ-BTT

Ngày ban hành:

19/05/2023

Loại công báo:

Kế hoạch