Hình thức đóng góp Quỹ: (1) Đóng góp tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Cà Mau, vào tài khoản Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Cà Mau, số tài khoản 3761.0.9045413.91046 (2) Đến Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Cà Mau, số 34, đường Lý Bôn, phường 2, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, nộp vào tài khoản Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Cà Mau

Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh công khai kết quả vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh năm 2023

Số hiệu:

12/TB-BVĐ

Ngày ban hành:

30/01/2024

Loại công báo:

Thông báo