Chiều ngày 07/9/2018, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Phương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thới Bình để nắm tình hình công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện nhiệm kỳ 2019 – 2024; công tác giảm nghèo bền vững và xây dựng mô hình do Mặt trận chủ trì.

Quang cảnh buổi làm việc

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thới Bình, Nguyễn Hoàng Lượng cho biết về công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam ở huyện, Huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo và các Tiểu ban, triển khai hướng dẫn tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ mới đến cơ sở; chọn xã Tân Lộc làm chỉ đạo điểm để rút kinh nghiệm Đại hội Mặt trận cấp xã, sau đại hội điểm sẽ tiếp tục tổ chức Đại hội các xã còn lại, dự kiến đến tháng 02/2019 kết thúc đại hội cấp xã.

Về công tác giảm nghèo năm 2018, hệ thống MTTQ huyện đăng ký hỗ trợ 164 hộ thoát nghèo, giúp đỡ và hỗ trợ 02 triệu đồng/hộ để mua phương tiện, công cụ sản xuất, phân công đảng viên theo dõi, gặp gỡ, giúp đỡ từng hộ gia đình để có phương án hỗ trợ hiệu quả. Mặt khác, Huyện đã triển khai kế hoạch đến năm 2020 xóa trắng hộ nghèo thuộc thị trấn Thới Bình và thực hiện thí điểm 05 ấp thuộc 05 xã xóa trắng hộ nghèo để tập trung nguồn lực hỗ trợ. Ngoài ra. Mặt trận các cấp trong huyện đăng ký thực hiện 80 mô hình do Mặt trận chủ trì.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Dương Thu Phương, ghi nhận những kết quả mà Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện Thới Bình đã đạt được, đồng thời yêu cầu Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thời gian tới cần quan tâm, hơn nữa công tác Đại hội, tập trung chuẩn bị viết văn kiện, chủ động tham mưu cho cấp ủy về công tác nhân sự; nghiên cứu, bám sát các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp. Rà soát lại danh sách đăng ký hộ nghèo, xây dựng mô hình theo hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Trúc Hằng