Ngày 15/11/2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Thành, thành phố Cà Mau tổ chức Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đây là xã đầu tiên trên địa bàn tỉnh tiến hành Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2019 - 2024 và là xã do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn chỉ đạo điểm Đại hội cấp xã để rút kinh nghiệm trong toàn tỉnh.

34 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Thành nhiệm kỳ 2019 – 2024 ra mắt tại Đại hội

Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2019 – 2024 với chủ đề Đoàn kết – Dân chủ - Đồng thuận – Phát triển. Trong nhiệm kỳ 2014-2019, MTTQ Việt Nam xã Tân Thành đã nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đoàn kết các dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân tăng cường đoàn kết hữu nghị và hợp tác Quốc tế; hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đã tuyên truyền đã tổ chức được 454 cuộc, có 16.086 lượt nhân dân hưởng ứng.

Các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động, triển khai đã có bước phát triển mới, xây dựng được nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, góp phần mang lại hiệu quả, tạo điều kiện thực hiện thắng lợi Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc xã. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được thực hiện theo hướng đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, tăng cường công tác phối hợp giữa Mặt trận, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức thành viên từ xã đến ấp để thực hiện việc xây dựng gia đình văn hóa, ấp, khóm văn hóa, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã được Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, Ban chỉ đạo xã xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công cụ thể đối với từng thành viên thường xuyên tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, thông qua sinh hoạt lệ của chi đoàn, chi hội, nhằm nâng cao nhận thức trong nhân dân tạo thói quen sử dụng hàng nội địa với những mặt hàng chất lượng, mẫu mã không thua kém hàng ngoại, vừa phù hợp với thu nhập, tiết kiệm được chi phí cho bà con nhân dân. Quỹ “Vì người nghèo” trong nhiệm kỳ qua vận động được trên 911 triệu đồng, xây dựng 81 căn nhà “Đại đoàn kết”, thực hiện các hoạt động hỗ trợ khác trị già trên 100 triệu đồng. Thực hiện chủ trương công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 – 2020, Ban Thường trực UBMTTQVN xã cùng các tổ chức thành viên, Ban công tác Mặt trận các ấp chọn và giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo, góp phần giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã. Các hoạt động “vì người nghèo”, “Tháng cao điểm vì người nghèo” luôn được Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận cùng các đoàn thể chính trị xã hội quan tâm thực hiện thường xuyên, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2.04% năm 2014 xuống còn 1.22% năm 2018.

Ban Thường trực UBMTTQVN xã cùng các tổ chức thành viên đã tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua phản biện xã hội, nắm bắt, tổng hợp và phản ánh ý kiến của nhân dân với cấp ủy Đảng, chính quyền, thông qua các báo cáo tình hình nhân dân hàng quý, các hội nghị nêu lên ý kiến, kiến nghị của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân ngày càng sâu rộng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã tiếp tục triển khai pháp lệnh 34//2007/PL-UBTVQH11, ngày 20/4/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, nhất là trong việc tham gia giám sát các công trình do Nhà nước và nhân dân cùng làm, các công trình phúc lợi an sinh xã hội luôn được quan tâm đầu tư xây dựng, đặc biệt chú trọng phát huy tốt phương châm: “Dân biết – Dân bàn – Dân làm – Dân kiểm tra”, mọi công trình, phần việc thi công trên địa bàn xã đều cơ cấu nhân dân kiểm tra, giám sát. Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng thực hiện giám sát được 90 vụ việc, công trình cầu, lộ giao thông nông thôn, nạo vét kênh thủy lợi, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết. Qua giám sát, phát hiện, kiến nghị nhà thầu điều chỉnh, sửa chữa công trình chưa đúng thiết kế nhiều trường hợp, góp phần nâng cao chất lượng các công trình. Thông qua việc phối hợp thống nhất hành động giữa HĐND – UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã tạo điều kiện cho nhân dân góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế  – văn hóa – xã hội ở địa phương, xây dựng mối quan hệ giữa nhân dân với chính quyền cùng đoàn kết và gắn bó mật thiết hơn trong công tác triển khai thực hiện.

Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh Dương Thu Phương trao bằng khen cho tập thể, 02 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2013 – 2018

Đại hội đã hiệp thương giới thiệu 34 vị tham gia vào Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Thành nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ông Trần Quốc Tộc tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Thành nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

Dịp này, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Phương trao bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho 01 tập thể và 02 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Trúc Hằng