Ngày 10/11/2020, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Hiền tổ chức giám sát Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Cái Nước và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cái Nước trong thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Đoàn làm việc tại Ủy ban nhân dân huyện Cái Nước

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Cái Nước quan tâm giải quyết các yêu cầu khiếu nại, tố cáo và thực hiện công tác tiếp công dân; bố trí cán bộ làm nhiệm vụ tiếp công dân, thực hiện việc tiếp công dân định kỳ và đột xuất theo quy định; Tổ chức đối thoại, lắng nghe ý kiến của nhân dân làm cơ sở cho chỉ đạo, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; Rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành theo thẩm quyền các quy định về tiếp công dân phù hợp với quy định hiện hành. Tuy nhiên, tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân trên địa bàn huyện vẫn còn xảy ra, một số vụ việc được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết nhưng vẫn còn khiếu nại cấp trên. Từ đầu năm đến nay, Ủy ban nhân dân huyện tiếp nhận 06 đơn khiếu nại, 04 đơn tố cáo và xử lý các kiến nghị phản ánh của các hộ tiểu thương thị trấn Cái Nước liên quan đến việc đầu tư chỉnh trang, xây dựng và sắp xếp các quầy tại chợ thị trấn Cái Nước; thu tiền cho thuê diện tích bán hàng và tiền huy động cơ sở hạ tầng. Mặc dù vụ việc được cấp có thầm quyền giải quyết đúng theo quy định pháp luật và giải thích cặn kẽ nhưng người dân không đồng tình.

Đoàn đã giám sát Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước

Phát biểu tại buổi làm việc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Hiền lưu ý địa phương thời gian tới thực hiện tốt hơn các quy định về  tiếp công dân và tổ chức đối thoại với công dân; mời hộ dân chưa đồng tình trong việc sắp xếp chợ thị trấn Cái Nước để lắng nghe, tuyên truyền và giải thích; thống kê, phân loại các vụ việc theo thẩm quyền để xử lý hoặc đề nghị cấp thẩm quyền xử lý các vụ khiếu nại, tố cáo của công dân. Ghi nhận các đề xuất của địa phương, sau giám sát, Đoàn sẽ có đề xuất, kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền.

Trước đó, cùng ngày, Đoàn đã giám sát Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước.

Trọng Vy