Ngày 05/11/2020, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Hiền làm Trưởng đoàn tổ chức giám sát Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Thuận, huyện Phú Tân; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân trong thực hiện Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo.

Đại biểu tham dự buổi giám sát.

Thời gian qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết yêu cầu, khiếu nại, tố cáo của công dân; tăng cường công tác tổ chức đối thoại để giải quyết các vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền. Thường xuyên chỉ đạo thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan trong thực hiện quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; nâng cao chất lượng tổ hòa giải để giải quyết kịp thời các vụ việc ở cơ sở. Chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân; quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tính từ đầu năm đến nay, Ủy ban nhân dân huyện tiếp nhận 13 đơn khiếu nại và 01 đơn tố cáo của công dân. 03 đơn trong thẩm quyền đã giải quyết xong, còn 01 đơn tố cáo đang xác minh giải quyết theo quy định, các đơn cón lại đã phản hồi theo quy định.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Hiền mong muốn địa phương thời gian tới tiếp tục nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nâng cao chất lượng tiếp công dân, phân loại, hướng dẫn người dân, giải thích thấu đáo cho nhân dân hiểu để tránh khiếu kiện vượt cấp; Tăng cường đối thoại với doanh nghiệp và nhân dân để giải quyết, tháo gỡ vướng mắc; Bám sát, theo dõi, xử lý các vụ việc đã thi hành theo pháp luật nhưng lại tái chiếm. Ghi nhận các đề xuất của địa phương, để đề xuất, kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền.

Trúc Hằng