Ngày 17/9/2020, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trương Linh Phượng làm Trưởng đoàn tổ chức giám sát Trung tâm Y tế huyện Cái Nước về công tác quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn. Tham dự đoàn có đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hôi tỉnh.

Đại biểu tham dự buổi giám sát

Tính đến nay, trên địa bàn huyện Cái Nước có 237 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cấp huyện quản lý, tuyến cấp xã có 457 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố. Thời gian qua, hoạt động quản lý về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn huyện được củng cố và duy trì, kiện toàn năng lực quản lý trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm từ tuyến huyện đến tuyến xã. Đã xây dựng và ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn. Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm đã tạo sự chuyển biến về nhận thức của cơ quan quản lý, người sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng;  các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp cũng thường xuyên lồng ghép các vấn đề về an toàn thực phẩm  vào các hội nghị, các phong trào để tuyên truyền đến với các đoàn viên, hội viên. Trong 8 tháng năm 2020, Huyện đã thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra 350 cơ sở; trong đó có 335 cơ sở đạt, cam kết, nhắc nhở 14 cơ sở, phạt vi phạm hành chính 01 cơ sở. Thông qua các đợt kiểm tra của Đoàn kiểm tra liên ngành đã tuyên truyền kiến thức về an toàn thực phẩm và các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm cho 375lượt người. Từ đó, từ đầu năm đến nay, không có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi giám sát, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trương Linh Phượng ghi nhận những kết quả quản lý về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn huyện đã đạt được. Lưu ý địa phương thời gian tới đẩy mạnh công tác phối hợp với các ngành để tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm thực hiện các biện pháp vệ sinh, an toàn thực phẩm theo quy định, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng, bảo vệ người tiêu dùng.

Trọng Vy