Sáng ngày 13/4/2018, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phan Mộng Thành làm Trưởng đoàn giám sát thực hiện Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây  dựng nông thôn mới năm 2018 trên địa bàn xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn.

Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Phan Mộng Thành làm Trưởng đoàn giám sát thực hiện Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây  dựng nông thôn mới năm 2018 trên địa bàn xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn

Xã Hàng Vịnh được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. Qua trên 02 năm duy trì, hoàn chỉnh các tiêu chí đã đạt được, Xã tiếp tục đạt nhiều kết quả khả quan trong công tác xây dựng nông thôn mới tại địa bàn. Đã hoàn thành việc cắm mốc và xây dựng các công trình hạ tầng theo quy hoạch; được công nhận hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục trung học cơ sở, tiểu học và mầm non năm 2014; đạt tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020. Tranh thủ nguồn vốn, đầu tư xây dựng 21 tuyến lộ giao thông nông thôn với chiều dài 28.362m, thi công nạo vét 08 kênh, với chiều dài 13.400m, vận động nhân dân bồi đắp đất đen vừa phục vụ xây dựng lộ giao thông nông thôn gắn với chống thủy triều dâng, bảo vệ sản xuất được 06 tuyến, với chiều dài khoảng 7.700m. Hầu hết người dân sử dụng cống bọng bằng các vật liệu kiên cố. Hệ thống lưới điện có tổng chiều dài 75.700m, với 16 tuyến chất lượng an toàn đảm bảo theo quy định; hạ thế 01 tuyến điện, với chiều dài 1.200m và trung thế 01 tuyến điện, với chiều dài 1.050m. Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện thường xuyên và an toàn là 100% tổng số hộ. Nhà văn hóa - khu thể thao của xã đã được đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn nông thôn mới. Toàn xã có 06/06 ấp có Trụ sở sinh hoạt văn hoá, 06/06 ấp có phủ sóng internet và trên địa bàn xã hiện nay không có nhà tạm, nhà ở dột nát, tỷ lệ người dân có việc làm thường xuyên chiếm 92,02%; có 02 hợp tác xã, 05 tổ hợp tác nuôi tôm quảng canh cải tiến; 01 tổ hợp tác đan ráp lú nhìn chung hoạt động ổn định, tăng thu nhập cho hội viên. Đầu tư xây dựng mới Chợ Cả Nẩy với diện tích xây dưng là 2.766m2, dự kiến khởi công trong tháng 5 và hoàn thành trong tháng 12 năm 2018. Có 01 Bưu điện và 01 Trạm Viễn thông cung cấp và đáp ứng tốt các nhu cầu về dịch vụ bưu chính viễn thông cho người dân trên địa bàn. Hoàn thành phương án thu gom rác thải tập trung và vận chuyển về bãi rác Năm Căn xử lý và thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm và trồng mới hàng rào cây xanh; mỗi hộ gia đình có hố chôn lắp rác sinh hoạt. Hệ thống chính trị, tiếp cận pháp luật và quốc phòng, an ninh trên địa bàn vững mạnh, ổn định và giữ vững.

Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện đoàn công tác đánh giá, ghi nhận những kết quả mà xã Hàng Vịnh đã đạt được, mong muốn thời gian tới tiếp tục giữ vững và hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã đạt được, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân địa phương.

Mai Thành