Giám sát thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Trí Phải, huyện Thới Bình.

Sáng ngày 07/3/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phan Mộng Thành làm Trưởng đoàn tổ chức giám sát thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Trí Phải, huyện Thới Bình.

Đại biểu tham dự buổi giám sát

Khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015, xã Trí Phải còn 03 tiêu chí thực hiện đạt nhưng chưa cao là hộ nghèo, y tế và hợp tác xã. Tuy nhiên, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong xã, đến nay cùng với các tiêu chí khác, 03 tiêu chí trên đã được nâng chất. Với nhiều giải pháp giảm nghèo hiệu quả, hiện nay xã còn 99 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,29%; 07/07 ấp có điểm đại lý bảo hiểm y tế, những điểm đại lý này đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, từ đó nhân dân tham gia cao; địa bàn xã có 02 Hợp tác xã Quyết Thắng và Quyết Tiến đi vào hoạt động đã có nhiều mô hình sản xuất, hỗ trợ hiệu quả cho thành viên hợp tác xã và nhân dân trong xã. Tuy nhiên, công tác xây dựng nông thôn mới của xã cũng còn gặp nhiều khó khăn như việc nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả, bền vững còn chậm; tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi còn xảy ra chưa có biện pháp để xử lý triệt để; mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng còn tự phát trong vùng sản xuất lúa, tôm không theo vùng quy hoạch,…

Phát biểu tại buổi làm việc Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phan Mộng Thành đánh giá, ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận và nhân dân trong xã đã đạt được. Thời gian tới xã cần lưu ý rà soát, kiểm tra, bổ sung quy hoạch cho phù hợp thực tế hiện nay; phát động nhân dân tham gia cùng chung tay với chính quyền xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm cụ thể; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội và tự quản của nhân dân; nâng cao, phát huy hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã và tạo chuỗi liên kết sản xuất; định hướng, hướng dẫn nhân dân tổ chức sản xuất có hiệu quả; rà soát, nâng cao thực hiện công tác bảo vệ môi trường, thường xuyên khử trùng ngăn chặn dịch bệnh,…

Mai Thành