Ngày 29/5/2020, Đoàn giám sát do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phan Mộng Thành làm Trưởng đoàn tổ chức giám sát Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Thành, thành phố Cà Mau về kết quả thực hiện Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ Tiêu chí về xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2017 – 2020.

Đại biểu tham dự cuộc giám sát thực hiện Bộ Tiêu chí về xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 tại xã Tân Thành, thành phố Cà Mau.

Năm 2015, xã Tân Thành được công nhận đạt nông thôn mới. Từ khi được công nhận đến nay, Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào, tiêu chí xây dựng nông thôn mới, từ đó nhân dân đồng tình và thống nhất xây dựng nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được bằng những việc làm cụ thể như: đóng góp kinh phí mở rộng lộ xóm nhánh, ý thức bảo vệ môi trường, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm mô hình làm ăn hiệu quả của các địa phương bạn.

Công tác quy hoạch được điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội - môi trường nông thôn và được công khai quy hoạch tại trụ sở các ấp. Đường trục xã xây dựng thêm 12 km đường nhựa, đạt 100%; đường trục ấp xây dựng thêm 4,2 km, nâng tổng số 23,269km, đạt 93,5%, đường thủy đảm bảo thuận lợi, thông thoáng phục vụ đi lại của nhân dân; đường ngõ, xóm xây dựng thêm 5,658 km, nâng tổng số lộ xóm nhánh được 55,622 km, đạt 100%. Hệ thống kênh mương, cống bọng  đảm bảo độ sâu, độ thông thoáng, dòng chảy, lưu lượng nước đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất cho nhân dân. Hạ thế thêm 02 tuyến điện, nâng tỷ lệ hộ dân sử dụng điện lên 99,8%. Có 03/03 trường đạt chuẩn quốc gia, cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học đạt chuẩn; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học 99,2%. Nhà Văn hóa và sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao toàn xã; có 06/06 ấp có trụ sở sinh hoạt văn hóa và đạt chuẩn văn hóa, đạt 100%. Xã có một điểm chợ đáp ứng nhu cầu mua, bán, trao đổi hàng hóa của nhân dân. Bưu điện văn hóa cung cấp dịch vụ điện thoại và có 02 điểm dịch vụ Internet trên địa bàn và có 85% hộ dân sử dụng mạng Wifi; xã có Trạm Truyền thanh và hệ thống loa đến các ấp đang hoạt động thường xuyên. Trên địa bàn xã không có nhà tạm, nhà dột nát; đã xây dựng thêm 102 căn nhà bán kiên cố, nâng tổng số là 1.996/2207 căn, chiếm 90%. Năm 2018 thu nhập bình quân đầu người của xã 52,8 triệu/người/năm. Xã có 24 hộ nghèo/2207 hộ, chiếm 1,08%; hộ cận nghèo hàng năm của xã đều giảm so với năm liền kề. Tổng số lao động có việc làm thường xuyên 5.199/5.247 lao động, đạt 99,1%; tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo 2.385/5.247 lao động có việc làm qua đào tạo, chiếm 45%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế: 87%; tỷ lệ trẻ em 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi trên địa bàn xã chiếm 19,96%. Có 100% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch 85,04%; 100% hộ dân tham gia trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp; hộ dân chăn nuôi trên địa bàn xã đều có làm chuồng hợp vệ sinh để chăn nuôi, đạt 100%; 100% hộ gia đình và cơ sở kinh doanh tuân thủ quy định về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch có 2097/2207 hộ, đạt 95%. Xã không có quy hoạch nghĩa trang, vì theo chủ trương của UBND tỉnh xã, phường thuộc thành phố Cà Mau chôn tập trung tại nghĩa trang của tỉnh Cà Mau,…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phan Mộng Thành ghi nhận những kết quả mà xã đã đạt được trong công tác xây dựng nông thôn mới. Lưu ý địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới; tập trung thực hiện các tiêu chí đã đạt nhưng chưa cao, chưa bền vững; kịp thời nhân rộng các mô hình hiệu quả, phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở địa phương; công tác tuyên truyền phải làm cho nhân dân hiểu được xây dựng nông thôn mới là liên tục để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đồng thời, yêu cầu địa phương tiếp tục hướng đến mục tiêu xã đạt nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đời sống vật chất, tinh thần của người dân ở nông thôn.

Trọng Vy