Ngày 25/3/2021, Đoàn cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phan Mộng Thành làm Trưởng Đoàn tổ chức giám sát Ủy ban nhân dân xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn về kết quả thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn.

Đại biểu tham dự buổi giám sát

Năm 2015, xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, xã Hàng Vịnh đã điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội - môi trường nông thôn và được công bố công khai. Trục đường liên xã đến huyện được cứng hóa vào mùa mưa đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện. Có 03/03 trường đạt chuẩn quốc gia, cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học đạt chuẩn; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học đạt 98%. Có 06/06 ấp có trụ sở sinh hoạt văn hóa và đạt chuẩn văn hóa, đạt 100%. Tỷ lệ nhà ở đạt chuẩn theo quy định đạt 1.169/1.387 căn, đạt tỷ lệ 84,28%. Đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 50 triệu/người/năm, đạt 52%. Xã có 20 hộ nghèo/1.387 hộ, chiếm 1,44%; hộ cận nghèo hàng năm của xã đều giảm so với năm liền kề. Tổng số lao động có việc làm thường xuyên 3.604/3.698 lao động, đạt 97,45%; lao động có việc làm qua đào tạo là 1.081/3.604. Có 4.682/5.072 người tham gia bảo hiểm y tế. Có 02 Hợp tác xã Đồng Tiến và Hợp tác xã Bánh phòng tôm; 03 tổ hợp tác quảng canh cải tiến; 01 Tổ hợp tác đan ráp lú; 01 Tổ hợp tác nuôi tôm thâm canh đang phát huy hiệu quả, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương.

Tuy nhiên, có 02 tiêu chí còn thấp là đường ngõ, xóm, nhánh, sạch và không lầy lội vào mùa mưa xã chỉ đạt 66,82%/100% so với chỉ tiêu; tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường chỉ đạt 80%/100% so với chỉ tiêu.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phan Mộng Thành ghi nhận những kết quả xã Hàng Vịnh đã đạt được trong công tác xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua. Lưu ý địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới; tập trung thực hiện các tiêu chí đã đạt nhưng chưa cao, chưa bền vững; kịp thời nhân rộng các mô hình hiệu quả, phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở địa phương. Tiếp tục hướng đến mục tiêu xã đạt nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đời sống vật chất, tinh thần của người dân ở nông thôn.

Tài Nguyên