Ngày 26/5/2020, Đoàn cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trương Linh Phượng tổ chức giám sát thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Đầm Dơi.

Đoàn khảo sát trực tiếp hộ dân Phùng Thanh Tân có 05 khẩu thuộc hộ nghèo trên địa bàn xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi

Đối với xã Thanh Tùng, hiện nay đã cấp hỗ trợ 134 đối tượng người có công với cách mạng, 257 đối tượng bảo trợ xã hội; 29 hộ cận nghèo với 115 khẩu; 189 hộ nghèo với 845 khẩu. Qua rà soát, bước đầu có 21 khẩu trùng với đối tượng bảo trợ xã hội, còn 824 khẩu được phê duyệt, còn 02 hộ nghèo, 7 khẩu đi làm ăn xa chưa liên lạc được. Qua quá trình cấp phát, địa phương đã phát hiện thêm 21 khẩu trùng với đối tượng bảo trợ xã hội, xã đã lập danh sách và sẽ chuyển trả số tiền về ngân sách.

Đối với thị trấn Đầm Dơi, đã chi hỗ trợ cho 88 đối tượng bán vé số dạo, 104 đối tượng người có công, 166 đối tượng bảo trợ xã hội và 156 đối tượng người nghèo, cận nghèo. Qua rà soát, các ấp, khóm bổ sung thêm 769 đối tượng lĩnh vực lao động phi nông nghiệp để niêm yết danh sách công khai và trình cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trương Linh Phượng lưu ý địa phương khi lập danh sách phải công tâm, khách quan, bám sát vào văn bản nguồn của Trung ương và của tỉnh để thực hiện. Quá trình thực hiện phải thận trọng trong việc phân loại, tránh trùng lắp hoặc bỏ sót đối tượng; nhập dữ liệu đối tượng hưởng lợi vào phần mềm quản lý và các thủ tục khác theo quy định. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân hiểu về đối tượng, tiêu chuẩn được hưởng lợi; quan tâm nắm bắt kịp thời dư luận trong nhân dân để tuyên truyền, giải thích cho dân hiểu về chính sách của Đảng, Nhà nước. Tăng cường công tác phối hợp giữa Ủy ban nhân dân với Mặt trận, các đoàn thể cùng cấp và phát huy việc giám sát của nhân dân, phát huy dân chủ ở cơ sở để tiếp nhận nhiều nguồn ý kiến đóng góp, góp phần thực hiện tốt việc lập danh sách, chi hỗ trợ đúng đối tượng thụ hưởng.

Trọng Vy