Ngày 09/6/2020, Đoàn cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Hiền làm Trưởng đoàn tổ chức giám sát thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện U Minh.

Đoàn giám sát làm việc tại Ủy ban nhân dân xã Khánh Lâm

Đối với xã Khánh Lâm, qua rà soát xã lập danh sách người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ 01/04/2020 đến ngày 15/6/2020 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, không có thu nhập hoặc thu nhập thấp hơn mức chuẩn nghèo theo quy định hỗ trợ cho 05 đối tượng. rà soát, lập danh sách người lao động bị mất việc làm đủ điều kiện hưởng hỗ trợ được niêm yết công khai tại các Nhà văn hóa các ấpvà trụ sở ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định pháp luật là 03 người. rà soát, lập danh sách đối tượng thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp, làm một trong những công việc sau: bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; thu gom rác, phế liệu; bốc vác, vận chuyển hàng hóa; lái xe mô tô 2 bánh chở khách; bán lẻ vé số lưu động; tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe có 430 hộ.

Đối với thị trấn U Minh lập danh sách đề nghị hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp là 01 người; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm là 34 người. Đã chi hỗ trợ 58 đối tượng người có công, 245 đối tượng bảo trợ xã hội và 121 khẩu đối tượng người nghèo, cận nghèo.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Hiền lưu ý địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân hiểu về đối tượng, tiêu chuẩn được hưởng lợi; quan tâm nắm bắt kịp thời dư luận trong nhân dân để tuyên truyền, giải thích cho dân hiểu về chính sách của Đảng, Nhà nước. Tăng cường công tác phối hợp giữa Ủy ban nhân dân với Mặt trận, các đoàn thể cùng cấp và phát huy việc giám sát của nhân dân, phát huy dân chủ ở cơ sở để tiếp nhận nhiều nguồn ý kiến đóng góp, góp phần thực hiện tốt việc lập danh sách, chi hỗ trợ đúng đối tượng thụ hưởng. Quá trình thực hiện phải thận trọng trong việc phân loại, tránh trùng lắp hoặc bỏ sót đối tượng.

Trọng Vy