Thực hiện kế hoạch giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố năm 2018. Vừa qua, Đoàn giám sát Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cà Mau do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Minh Lăng làm Trưởng đoàn tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về tôn giáo tại Phòng Nội vụ thành phố Cà Mau.

Đại biểu tham dự buổi giám sát

Thành phố Cà Mau có 06 tổ chức tôn giáo với 44 cơ sở thờ tự, 119 chức sắc, 392 chức việc và 51.204 tín đồ, chiếm 22,7% dân số của thành phố. Năm 2017 – 2018, Phòng Nội vụ thành phố đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện các văn bản về chính sách tôn giáo đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; cử 30 cán bộ, công chức tham dự các lớp tập huấn nghiệp vụ; mở 02 lớp cho hơn 200 chức sắc, chức việc tham dự. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phối hợp với Mặt trận và các ngành đoàn thể giải quyết kịp thời các yêu cầu, kiến nghị chính đáng của các tôn giáo, từ đó tình hình hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn thành phố Cà Mau thời gian qua ổn định. Các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng theo Hiến chương, Điều lệ của Giáo hội, tuân thủ theo quy định của Nhà nước; tích cực tham gia cùng với thành phố trong công tác an sinh xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Năm 2018 các cơ sở tôn giáo đã nhận và hỗ trợ cho 03/08 hộ thoát nghèo; xây dựng 40 căn nhà đại đoàn kết với tổng số tiền 540 triệu đồng và hàng trăm triệu đồng hỗ trợ quà cho các gia đình nghèo, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Tại buổi làm việc, ông Trần Minh Lăng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố ghi nhận các kết quả trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về tôn giáo của Phòng Nội vụ thành phố và đề xuất trong thời gian tới Phòng Nội vụ thành phố tăng cường hơn nữa trong việc rà soát nắm chặt các tổ chức tôn giáo hiện hoạt động trên địa bàn, phối hợp thường xuyên với Mặt trận và các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện tốt.

                                                                                                 Minh Lăng