Ngày 29/9/2020, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Hiền làm Trưởng đoàn giám sát thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2020 tại Ủy ban nhân dân huyện Thới Bình.

Đại biểu tham dự buổi giám sát

Hiện nay trên địa bàn huyện Thới Bình có 28 cơ sở thờ tự và 23 điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo với gần 430 chức sắc, chức việc và trên 15.500 tín đồ thuộc các hệ phái tôn giáo. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và các đơn vị có liên quan trên địa bàn huyện tích cực phối hợp quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhân dân và chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo các quy định về Luật tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản hướng dẫn thi hành; Quan tâm tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo hoạt động tôn giáo theo Hiến chương, giáo lý, giáo luật của tổ chức tôn giáo và quy định của pháp luật; thành lập đoàn thăm, chúc mừng các ngày lễ trọng của tôn giáo; Thường xuyên gần gũi tôn giáo để kịp thời giải quyết các yêu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của tôn giáo theo quy định của pháp luật,... Từ đó, tình hình sinh hoạt tôn giáo trên địa bàn huyện ổn định, các hoạt động tôn giáo diễn ra bình thường và đi vào nề nếp, phần lớn chức sắc, tín đồ tôn giáo tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tham gia tích cực vào các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, vận động đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Hiền ghi nhận những kết quả trong thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo mà Ủy ban nhân dân huyện đã đạt được; Mong muốn địa phương thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo chấp hành tốt các quy định về tín ngưỡng, tôn giáo; Xác định rõ thẩm quyền trong thực hiện công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; Cán bộ làm công tác tôn giáo cần nghiên cứu, am hiểu các quy định về tín ngưỡng, tôn giáo để tuyên truyền, giải thích kịp thời cho tôn giáo hiểu các quy định; Quan tâm phối hợp với các ngành liên quan để giải quyết kịp thời các yêu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của tôn giáo.

Trước đó cùng ngày, Đoàn giám sát đã giám sát kết quả thực Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại Ủy ban nhân dân xã Tân Lộc, huyện Thới Bình.

Trọng Vy