Ngày 28/5/2020, Đoàn giám sát do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phan Mộng Thành làm Trưởng đoàn tiền hành làm việc với Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Thới Bình về việc quản lý về tổ chức, hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã năm 2020.

Đoàn khảo sát trực tiếp Hợp tác xã dịch vụ sản xuất lúa tôm Trí Lực

Thời gian qua, các ngành chức năng huyện Thới Bình đã tích cực tuyên truyền, triển khai các văn bản pháp luật và chính sách có liên quan đến kinh tế tâp thể, phổ biến các mô hình hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả, tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, nhân dân về tầm quan trọng và sự cần thiết phát triển hợp tác xã nông nghiệp. Thực hiện tốt các chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, sản xuất lúc hữu cơ, tạo điều kiện thuận lợi để các hợp tác xã ký hợp đồng với các doanh nghiệp, kêu gọi nhiều doanh nghiệp ký kết hợp đồng bao tiêu đầu ra cho các Hợp tác xã,… từ đó, so với năm 2018, toàn huyện có 15 hợp tác xã nay đã phát triển lên 20 hợp tác xã với 260 thành viên đóng góp vốn điều lệ trên 9.652 triệu đồng, riêng doanh thu năm 2019 đạt 2.500 triệu/hợp tác xã, thu nhập bình quân của người lao động ước đạt 65 triệu đồng/năm. Toàn huyện có 59 tổ hợp tác với 623 thành viên góp vốn 4.664 triệu đồng. Hầu hết các hợp tác xã và tổ hợp tác hoạt động tương đối hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho hội viên, quan tâm trang bị phương tiện, áp dụng khoa học công nghệ, đưa giống mới vào sản xuất, nhiều hợp tác xã đã và đang xây dựng nhãn hiệu hàng hóa tập thể, thương hiệu hợp tác xã như: Hợp tác xã Tân Tiến, Hợp tác xã Quyết Thắng, Hợp tác xã dịch vụ sản xuất lúa tôm Trí Lực,…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phan Mộng Thành ghi nhận những kết quả đạt được trong việc quản lý và tổ chức hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn huyện Thới Bình. Lưu ý địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động về lợi ích của kinh tế tập thể; quan tâm hướng dẫn, thực hiện chính sách hỗ trợ dành cho hợp tác xã; tiếp tục hướng dẫn, tạo điều kiện để hợp tác xã, tổ hợp tác nâng cao năng lực, quy mô hoạt động,…

Trọng Vy