Tối ngày 17/8/2016, Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức gặp gỡ, giao lưu với cán bộ Ủy ban MTTQVN cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, Lê Dũng đã đến dự và chủ trì buổi giao lưu.

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Lê Dũng (giữa) tặng quà lưu niệm cho các đại diện các đơn vị tham gia buổi giao lưu.

Tại buổi giao lưu, các đại biểu được giới thiệu những kiến thức cơ bản về công tác Mặt trận thông qua việc trả lời các câu hỏi do Ban Tổ chức đặt ra. Ngoài ra, đây cũng là dịp để cán bộ Ủy ban MTTQVN các cấp trong tỉnh chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào, các cuộc vận động ở địa bàn, khu dân cư.

Trong những năm qua, Ủy ban MTTQVN các cấp trong tỉnh từng bước nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động công tác đối ngoại nhân dân; hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Mai Thành